Miasto

Otwarto punkt konsultacyjny dot. bezpieczeństwa

W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przy ulicy Łagiewnickiej 76 otwarto punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, głównie z dzielnic Chropaczów i Lipin. Dyżury w nim będzie pełnić Policja i Straż Miejska.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przy ulicy Łagiewnickiej 76 otwarto punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, głównie z dzielnic Chropaczów i Lipin. Dyżury w nim będzie pełnić Policja i Straż Miejska.

Otwarcia dokonali prezydent Świętochłowic Daniel Beger, komendant Policji Andrzej Brzozowski, komendant Straży Miejskiej Bogdan Bednarek oraz prezes MPUK Mirosław Adamski. Punkt kontaktowy to inicjatywa mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych i doradztwo mieszkańcom miasta.

Przede wszystkim mieszkańcy muszą widzieć w Was nie tylko mundurowych, ale też ludzi. Jeśli wzrośnie strefa komfortu mieszkańców, przestaną się bać i bezpieczeństwo z pewnością się poprawi – mówił podczas otwarcia Daniel Beger w stosunku do służb mundurowych.

W punkcie dyżury będzie pełnić:

  • Straż Miejska w poniedziałki i środy w godzinach 11:00 – 12:00,
  • Policja we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 18:00.