Miasto

Otwarcie dwóch „zielonych pracowni”

W środę, 23 października br., otwarto dwie „Zielone Pracownie” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Chropaczowie oraz Szkole Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Lipinach. Nowe pracownie już służą uczniom i nauczycielom

W środę, 23 października br., otwarto dwie „Zielone Pracownie” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Chropaczowie oraz Szkole Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Lipinach. Nowe pracownie już służą uczniom i nauczycielom.

Uroczystego otwarcia dwóch pracowni dokonali Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice, Tomasz Bednarek – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz radny sejmiku śląskiego Rafał Kandziora.

Nauczyciele i uczniowie dostali do dyspozycji klasy przystosowane do prowadzenia lekcji przyrody i biologii na bardzo wysokim poziomie. W każdej sali znajduje się tablica multimedialna oraz przyrządy do przeprowadzania badań (mikroskopy, modele anatomiczne).

Pracownie powstały przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który to rozstrzygał konkurs „Zielona pracownia”. Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym szkoły miały do wykonania projekt, który był wizualizacją pracowni. W drugim natomiast składano wnioski do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie realizacji projektów. Celem konkursu było nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego.