Miasto

Ostatnie przygotowania do otwarcia kąpieliska na „Skałce”

Tylko krok, a dokładniej wyniki szczegółowych badań wody dzielą nas od otwarcie basenu ekologicznego na „Skałce”. Analiza została zlecona, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii basen zostanie niezwłocznie otwarty – prawdopodobnie już w ten weekend.

Tylko krok, a dokładniej wyniki szczegółowych badań wody dzielą nas od otwarcie basenu ekologicznego na „Skałce”. Analiza została zlecona, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii basen zostanie niezwłocznie otwarty – prawdopodobnie już w ten weekend.

Wstępne wyniki badań, które zostały wykonane 3 czerwca br. przez laborantów z ChŚPWiK nie zagrażają otwarciu basenu. Ostateczna decyzja podjęta zostanie gdy poznamy efekt badań mikroorganizmów o dłuższym okresie inkubacji (m.in. legionelli) z niecki ekologicznej oraz niektóre parametry badań brodzika.

Przypomnijmy, że pływalnia ekologiczna została wykonana w technologii „stawu naturalnego” i jest podzielona na dwa sektory – rekreacyjny (basen) oraz regeneracyjny (system filtrujący). Przeprowadzona analiza prawna wykazała, że pływalnia ekologiczna nie wymaga pozyskania pozwolenia wodnoprawnego. W świetle obowiązujących przepisów basen na terenie obiektu OSiR „Skałka” jest kwalifikowany jako pływalnia.

W dalszym ciągu dyskusyjne jest spełnienie przez obiekt narzuconych prawnie restrykcyjnych wymagań mikrobiologicznych. Pływalnie ekologiczne bazujące na naturalnych procesach samooczyszczania, w których nie stosuje się środków chemicznych, nie są w stanie sprostać wymaganiom jakościowym wody, a jednocześnie takie obiekty są przyjazne środowisku i nieszkodliwe dla zdrowia osób pływających. Nie mniej jednak, w związku z obwiązującą obecnie definicją kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, do pływalni ekologicznych, nie jest możliwe zastosowanie mniej restrykcyjnych przepisów odnośnie jakości wody, tj. jak dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Przy pozytywnym wyniku badań kąpielisko jest możliwe do otwarcia w najbliższy weekend (być może nawet w piątek). Prowadzone prace na terenie kąpieliska „Skałka” do tego czasu będą zakończone. Specyfika obiektu zmusza do podjęcia szczegółowych badań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości wnoszone przez użytkowników kąpieliska.