Miasto

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne w mieście

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Metalowców i Hutniczej to najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Już wkrótce ruszą pierwsze prace.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Metalowców i Hutniczej to najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Już wkrótce ruszą pierwsze prace.

Zgromadzenie Ogólne Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zatwierdziło podczas obrad nowe inwestycje, o które zabiegał Prezydent Miasta Daniel Beger.

Najważniejsza z nich to budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Metalowców i Hutniczej. Na liście kolejnych działań poprawiających komfort życia w Świętochłowicach znajdują się również:

  • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chrobrego,
  • przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żołnierskiej,
  • budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szkolnej.