Miasto

Narodowy Spis Powszechny 2021 – ruszył nabór na rachmistrzów

Ruszył nabór na rachmistrzów terenowych Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Nabór będzie otwarty i konkurencyjny. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

komunikat urząd miejski

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych,
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty (formularz) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: so@swietochlowice.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (Poczta Polska lub firmy kurierskie).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać kontaktując się telefonicznie (nr tel. 32 349 18 75) lub mailowo – e-mail: so@swietochlowice.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Klauzula RODO