Miasto

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Początkowo zostaną uruchomione cztery przedszkola.

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Początkowo zostaną uruchomione cztery przedszkola.

Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do nauki, opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano w pierwszej kolejności otworzyć następujące przedszkola miejskie:

  • Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Wodnej 13,
  • Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Mielęckiego 19
  • Przedszkole Miejskie nr 8 przy ul. J. Zubrzyckiego 10
  • Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Sudeckiej 1.

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max. 12 dzieci tak, aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność przedszkola w trybie reżimu sanitarnego. Niemniej jednak zapewniamy, że w przypadku zgłoszeń rodziców deklarujących potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej, będziemy sukcesywnie otwierać kolejne oddziały.

Ponadto informujemy, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie na stronach internetowych przedszkoli miejskich, Miejskiego Zarządu Oświaty.

Jednocześnie uprasza się wszystkich rodziców, bez względu na przedszkole, do którego uczęszczało dziecko, deklarujących potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej o kontakt bądź z dyrektorem przedszkola, do którego dziecko uczęszczało przed zawieszeniem zajęć bądź z dyrektorem przedszkola planowanego do otwarcia w dniu 18 maja br., w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy informować w kolejnych komunikatach.