Miasto

Ciężki sprzęt na stadionie Skałka

Na stadion OSIR Skałka im. Pawła Waloszka powrócił "ciężki" sprzęt. Odbywające się w chwili obecnej prace mają na celu ściągnięcie pozostałych części betonowych elementów tworzących dawne sektory celem poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu.

Na stadion OSIR Skałka im. Pawła Waloszka powrócił “ciężki” sprzęt. Odbywające się w chwili obecnej prace mają na celu ściągnięcie pozostałych części betonowych elementów tworzących dawne sektory celem poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu.

Prowadzone prace są również wstępnym etapem do zabezpieczenia skarp naziemnych w taki sposób, aby padające deszcze nie powodowały wypłukiwania nawierzchni.

Dzięki tym działaniom chcę przywrócić częściową funkcjonalność stadionu. Prawdziwy remont zostanie przywrócony dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych, by nie powielać problemów z brakiem możliwości sfinansowania prac – mówi prezydent Daniel Beger.