Miasto

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy

W środę, 16 października, miała miejsce ogólnopolska akcja "Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy" zainicjowana przez Fundację WOŚP, w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca". Świętochłowicki finał odbył się w Centrum Kultury Śląskiej "Grota".

W środę, 16 października, miała miejsce ogólnopolska akcja “Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy” zainicjowana przez Fundację WOŚP, w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Świętochłowicki finał odbył się w Centrum Kultury Śląskiej “Grota”.

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Świętochłowicki finał odbył się w Centrum Kultury Śląskiej “Grota” przy ul. Chorzowskiej 73 w godzinach od 11:00 – 14:00. Podczas wydarzenia dzieci i młodzież ze świętochłowickich szkół za pomocą fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej podejmowały wspólnie próbę pobicia ubiegłorocznego rekordu. Stanowiska przygotują: Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Gryfny Patrol.

W akcji uczestniczyło ponad 100 dzieci z całych Świętochłowic.