Inne

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej św. Antoni w Świętochłowicach

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Pomoc w postaci maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej św. Antoni.

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Pomoc w postaci maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej św. Antoni. 

W dniu 3 lipca 2020 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu przekazali 1500 sztuk maseczek ochronnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej św. Antoni w Świętochłowicach przy ul. Kubiny. Każda forma wsparcia szczególnie w sytuacji walki z epidemią COVID-19, jest niezbędna do dalszego funkcjonowania tego rodzaju placówki opiekuńczej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym Służba Więzienna, na co dzień angażuje się w szereg inicjatyw charytatywnych i pomocowych. Na czas pandemii zaangażowano skazanych w szycie maseczek ochronnych dla najbardziej potrzebujących. Działania te oprócz wytworzonych środków ochrony wzbudzają u osadzonych wolę współdziałania w kształtowaniu pożądanych postaw, sprzyjają readaptacji społecznej oraz kształtują w osadzonych takie cechy jak: obowiązkowość, dyscyplina, sumienność, systematyczność.