Inne

Weź udział w projekcie „Rehabilitacja Kompleksowa”

W imieniu Oddziału Śląskiego PRFON w Katowicach zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnym projekcie kompleksowej rehabilitacji. Oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

pfron rehabilitacja kompleksowa

Głównym celem projektu „Rehabilitacja Kompleksowa” jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

Moduł I – zawodowy, mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia,

Moduł II – psychospołeczny, mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym,

Moduł III – medyczny, mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenia w jak największym , możliwym do osiągnięcia stopniu.

Udział w projekcie to również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić te sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Oddział Śląski PFRON Katowice, pod nr tel. 32 49 32 120.