Inne

Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w SPS10

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach otwarto nowoczesną pracownię komputerową. Dzięki wsparciu miasta, szkoła wyremontowała pracownię oraz zakupiła wyposażenie na łączną kwotę 50 000 zł.

pracownia komputerowa SPS10

Dzięki nowocześnie wyposażonej pracowni, uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 realizują programy przeznaczone min. dla dzieci ze spektrum autyzmu i uczniów z dysfunkcjami mowy. Z  nowoczesnej pracowni korzystają wszyscy uczniowie klas 1-8, podnosząc swoje umiejętności IT, kształtując kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole.