Inne

Tragiczny problem dzieci i młodzieży: samouszkodzenia i myśli samobójcze

Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, we współpracy z terapeutami Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie "Przystań" w Świętochłowicach, przygotował serię artykułów omawiających ten trudny temat.

presja rówieśnicza, myśli samobójcze, przemoc

Według danych statystycznych samookaleczenia odnotowane w ciągu ostatnich dwudziestu lat są coraz częstszym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży. W Polsce zjawisko to kształtuje się na poziomie 4,8% – 13,7% wśród badanej młodzieży. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży znajdują się na drugim, zaraz po wypadkach, miejscu, jeśli chodzi o przyczynę zgonu. W zeszłym roku na swoje życie skutecznie targnęło się 107 dzieci, a przeżyły próbę 843 dzieci.

Pobierz artykuł