Inne

Topole w Świętochłowicach – co dalej?

Topola ma "niezbyt dobrą prasę". I nie ma się czemu dziwić. Alergikom przeszkadzają pyłki i unoszący się w powietrzu puch nasienny, jeszcze inni narzekają na śmiecenie opadłymi owocostanami czy wreszcie niebezpieczeństwo związane z możliwością przewracania tych ogromnych drzew przez wiatr i łamania się ich potężnych konarów. Z uwagi na duże rozmiary, rozległy i stosunkowo płytki system korzeniowy oraz względnie dużą kruchość drewna, w pewnych sytuacjach mogą to być drzewa niebezpieczne. Dlatego jako fundamentalną zasadę należy przyjąć unikanie sadzenia topoli w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, zwłaszcza mieszkalnych.

topola

Topole to najczęściej drzewa bardzo wysokie i bardzo szybko rosnące, pospolicie występujące w naszej strefie klimatycznej. Powszechność występowania topól wynika z jednej strony z ich niewielkich wymagań siedliskowych. Z uwagi na powszechność występowania oraz krótkowieczność, topole nie są zaliczane do szlachetnych drzew, a przez niektórych traktowane nawet jako chwasty. Największym problemem nie jest sam moment pylenia roślin lecz kolejny etap czyli biały puch, przypominający watę kosmetyczną. Unosi się on w powietrzu, roznoszony przez wiatr. Śnieżnobiały puch jest bardzo uciążliwy. Tworzą się z niego swoiste dywany, choćby przy krawężnikach i na trawnikach, w parkach. Puch wlatuje również do naszych domów.

Na terenie miasta Świętochłowice rośnie dużo różnych odmian topoli, główne skupiska to użytki ekologiczne Las na Górze Hugona oraz Lasek Chropaczowski, kolejne duże skupiska to ulica Bytomska przy cmentarzu komunalnym oraz w pobliżu skrzyżowania ulicy Bytomskiej, teren OSiR Skałka (szczególnie rejon za brodzikiem do ogrodzenia)  i ulicy Krasickiego, jak również okolice stawu Magiera.

W miarę upływu lat wiele topoli m.in. z obszaru OSiR Skałka zostało usuniętych ze względu na ich zły stan fitosanitarny, zagrażający bezpieczeństwu ludzi korzystających z terenu parku. Oczywiście usunięte topole zostały zastąpione innymi gatunkami drzew.  Obecnie w rejonie tzw. brodzika na terenie OSiR Skałka pozostało jeszcze duże skupisko topoli w wieku ponad 30 lat, które ze względu na swój stan fitosanitarny wymagają usunięcia.

Park Zacisze wraz ze stawem Magiera i Matylda są w trwałym zarządzie OSiR Skałka. W związku z powyższym dyrektor OSiR Skałka w 2018 roku zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 152 drzew w rejonie  basenu. W dniu 30 października 2018 roku Marszałek Województwa Śląskiego wydał decyzje zezwalającą na wycinkę 152 drzew i nakazał nasadzenie 150 sztuk drzew o obwodzie pnia 14 cm zgodnie z przedstawionym przez dyrektora OSiR Skałka planem nasadzeń.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o ochronie przyrody bez zezwolenia, a co za tym idzie i konieczności nasadzenia drzew można usunąć wyłącznie drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza w przypadku m.in. topoli, 80 cm. Drzewa, których obwód przekracza wskazany obwód wymagają uzyskania zezwolenia na ich usunięcie w tym celu należy wskazać we wniosku min. przyczynę ich usunięcia np. zły stan zdrowotny drzewa, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, faktyczne nie pozorne lub kolizja z planowaną inwestycją, plan nasadzeń z określeniem miejsca, gatunku i obwodu planowanego nasadzenia.

Pora zamienić rosnące w Świętochłowicach topole na inne, szlachetniejsze, bezpieczniejsze i nieuciążliwe drzewa.