Biznes

Szkolenie ZUS dla przedsiębiorców

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Przedsiębiorco masz wybór - ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus, działalność nieewidencjonowana - Warunki - Uprawnienia – Skutki”, które odbędzie się w formule online w środę, 15 września, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

komunikat ZUS

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  • Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń.
  • Rozliczanie i opłacanie składek: terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek, wysokość składek na ubezpieczenia, „ulga na start”, „preferencyjny ZUS”, „mały ZUS plus”, konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie, forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek, zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące – kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
  • Program Płatnik – korzyści dla płatników.
  • Podstawowe informacje o ulgach.

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 13 września 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/przedsiebiorco-masz-wybor-ulga-na-start-preferencyjne-skladki-maly-zus-plus-dzialalnosc-nieewidencjonowana-warunki-uprawnienia-skutki/4025622