Inne

Szkolenie “Rekrutacja i selekcja pracowników”

W czwartek dnia 30 maja 2019 roku w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach zakończyliśmy cykl Integracyjnego Grand Prix Świętochłowic 2019 w Warcabach 64-polowych pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy organizuje szkolenie skierowane do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr na temat rekrutacji i selekcji pracowników.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres poradnictwo@pup-swietochlowice.pl do dnia 12 czerwca br. Wydarzenie jest realizowane nakładem własnym PUP.