Inne

Szkolenia komputerowe dla seniorów

W ramach projektu „Śląska Akademia Senior@”, w Świętochłowicach będą prowadzone darmowe zajęcia komputerowe dla seniorów. Dzięki szkoleniom, osoby w wieku 65 + nabędą umiejętności w zakresie obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.

W ramach projektu „Śląska Akademia Senior@”, w Świętochłowicach będą prowadzone darmowe zajęcia komputerowe dla seniorów. Dzięki szkoleniom, osoby w wieku 65 + nabędą umiejętności w zakresie obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.

„Śląska Akademia Senior@”  to projekt umożliwiający każdemu uczestnikowi nabycie bardzo praktycznych umiejętności korzystania m. ibn. z komputera. Pomoże kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym seniora (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Senior, który będzie obecny na zajęciach po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia kompetencji cyfrowych:

I. Poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów (tematyka, czas i atmosfera zajęć), realizowane są w dwóch wersjach:
1)   szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu;
2)   szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają dłuższego wsparcia.

II. Poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów online itp.)
Projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej
z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.).

Informacji o projekcie i zapisach udziela Fundacja Partycypacji Społecznej pod adresem www.fundacja-spoleczna.pl. Więcej szczegółów także na poniższym plakacie i stronie internetowej projektu www.cyfrowy-slask.com.