Inne

Rozwój zawodowy uczniów ZEW

W świętochłowickim Zespole Edukacji Wspomagającej od października 2020 roku realizowany jest projekt „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ZEW

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów świętochłowickich szkół branżowych oraz polepszenie jakości kształcenia w tych szkołach. Udział w projekcie pozwolił szkole na doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu uczniowie mają zagwarantowany udział w zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach krawieckich, realizowanie zainteresowań kulinarnych jak również tych z zakresu informatyki czy dziennikarstwa. Dla części z uczniów istnieje możliwość zdobycia uprawnień kierowcy, czy odbycia płatnych stażów zawodowych.

Udział w projekcie zapewni uczniom zwiększenie świadomości w zakresie obowiązujących trendów na rynku pracy, sprawnym poruszaniu się po nim, a także pozwoli na zwiększenie konkurencyjności absolwentów, dając szanse na zminimalizowanie ryzyka bezrobocia z którym młodzi pracownicy muszą coraz częściej się mierzyć.