Inne

Powstańczym szlakiem z mundurowymi z „Reja”

We wtorek, 15 czerwca, uczniowie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego istniejących w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja w Świętochłowicach uczestniczyli w wycieczce do Góry Św. Anny. Był to wyjazd w ramach zajęć z kształcenia obywatelskiego, który łączył się z obchodami 100. rocznicy III powstania śląskiego.

Powstańczym szlakiem z mundurowymi z „Reja”

Kadeci odwiedzili Muzeum Czynu Powstańczego, w którym mieli okazję zobaczyć przedmioty upamiętniające tych Ślązaków, którzy w powstaniach walczyli o powrót Śląska do odrodzonej Polski, np. sztandary bojowe i kombatanckie oraz pisemne rozkazy wydawane w czasie III powstania śląskiego.

Będąc w Górze Św. Anny, nie można było również pominąć odwiedzenia Pomnika Czynu Powstańczego – najsłynniejszego w naszym regionie pomnika ku czci walczących w powstaniach śląskich.

Wyjazd był także okazją do poszerzenia wiedzy uczniów na temat zabytków sakralnych, architektury i przyrody. Licealiści zwiedzili sanktuarium, klasztor franciszkanów, kalwarię, Grotę Lurdzką, Park Krajobrazowy i Geopark Krajowy.

To nie jedyna wycieczka, w której w ostatnim czasie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – wyjazdy na kręgle, do skansenu, do kina czy do ZOO lub Krasiejowa są na porządku dziennym. Po wielomiesięcznej izolacji i nauce zdalnej konieczne jest zacieśnienie więzi i ponowna integracja zespołów klasowych – zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum. Doskonale rozumieją tę potrzebę nauczyciele ZSO organizujący możliwie jak najwięcej wyjazdów w krótkim czasie, jaki pozostał do zakończenia roku szkolnego.