Inne

Półkolonie w SP nr 1

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w lipcu odbyły się półkolonie. Wzięło w nich udział 76 dzieci, dla których przygotowano liczne atrakcje.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w lipcu odbyły się półkolonie. Wzięło w nich udział 76 dzieci, dla których przygotowano liczne atrakcje.

W ramach półkolonii dla uczestników przygotowano m.in. zajęcia profilatyczne.Ich tematem było przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci, a także szczególne zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Prelekcje przygotowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

Dzieci uczestniczyły także w atrakcyjnych wycieczkach, które miały charakter profilaktyki pozytywnej (ukazywania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego). Pierwsza wycieczka została zorganizowana na terenie malowniczej Jury Krakowsko – Częstochowskiej do zamku w Pieskowej Skale.

Kolejnym miejscem, które odwiedziły był młyn i tartak w Boroniówce, gdzie wzięły udział w zajęciach kulinarnych i nauczyły się lepić pierogi. Następnego dnia natomiast  Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Dzieci obcowały z naturą, dziką przyrodą i edukacją w naturalnych warunkach. Największą atrakcją okazały się sokolarnia i sowiarnia, gdzie zaprezentowano ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów.

W drugim turnusie uczestnicy zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. Dzieci wędrowały solnymi korytarzami razem z przewodnikiem, napotykając na swojej drodze solne skrzaty – Soliludki, a także Skarbnika. W czasie wędrówki dzieci  widziały spaniałe komory, monumentalne kaplice i wysłuchały legendy o Królowej Kindze.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie Krakowa, które rozpoczęło się zajęciami edukacyjnymi na Wawelu “Życie codzienne na zamku”. Następnie wraz z przewodnikiem dzieci zwiedziły Katedrę Wawelską, a później przeszły na Rynek Główny. Zakończeniem wycieczki po Krakowie był obiad
we włoskiej restauracji.

W trzecim turnusie dzieci odwiedziły Rudy Raciborskie. Największą atrakcją tej wycieczki był przejazd koleją wąskotorową przez las. Dzieci zostały zapoznane z pracą kowala, a także pod jego okiem wykonały pamiątkowy element zdobniczy. Zwieńczeniem wycieczki było ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Ostatnią wycieczką był wyjazd do Zoo we Wrocławiu. Zwiedzając zoo dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt. Dzięki obserwacji z bliska poznały ich wygląd oraz tryb życia. Jedną z atrakcji było także wyjście do Freestyle Parku w Chorzowie.