Inne

Nowa pracownia komputerowa w SP 8

W czwartek, 14 października, w Szkole Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach otwarto nową pracownię komputerową. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta, udało się zakupić 16 zestawów komputerowych wyposażonych w oprogramowanie NetSupport School.

Nowa pracownia komputerowa w SP 8

NetSupport School jest wiodącym na rynku oprogramowaniem do instruktażu i zarządzania salą lekcyjną, jednocześnie oferują funkcje monitorowania, kontroli, współpracy i oceny – maksymalizujące korzyści nowoczesnego nauczania i dostosowane do wszystkich sposobów edukacji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali uczniowie oraz zaproszeni goście: Sławomir Pośpiech – Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz Dorota Leszczyńska – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.