Inne

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenia „DOGMA” przypomina o funkcjonowaniu dodatkowego numer telefonu/infolinii pod numerem 79 88 69 599, pod którym można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.