Inne

Mundurowi z II LO w akcji

We wtorek, 16 lutego br., uczniowie jednej z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja, wzięli udział w zajęciach o charakterze wojskowym. Wyzwania, przed którymi stanęli młodzi ludzie, wymagały sprawności fizycznej, ale ich podjęcie przyniosło wiele satysfakcji.

klasa mundurowa II LO

Uczniowie klasy mundurowej II LO są członkami Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, dzięki czemu mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach. W tym tygodniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ćwiczyli musztrę, pozycje strzeleckie oraz marsz z bronią, a wszystko to w prawdziwie zimowym krajobrazie. Ćwiczenia wymagały od licealistów nie tylko sprawności fizycznej, ale także zdyscyplinowania, pasji i zaangażowania.

Jak powiedział wychowawca klasy 1A: „Licealiści świetnie poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami. Mimo pandemii zajęcia wojskowe muszą się odbywać, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest realizowanie misji klas mundurowych. Uczniowie, którzy kończą klasy mundurowe w naszej szkole, powinni być przygotowani do służby wojskowej, pracy w Policji, Straży Granicznej czy w innych służbach i temu służą wszelkie działania podejmowane w II LO.”

Klasy mundurowe istnieją w II LO już od kilku lat i mają na swoim koncie wiele osiągnięć – wielokrotnie były nagradzane w Wojewódzkim Konkursie Musztry Paradnej. Klasa pierwsza stanowi Oddział Przygotowania Wojskowego w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej, a klasy drugie i trzecie objęte są programem MON-u „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Tekst i zdjęcia: Anna Aleksa