Inne

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

moja mała ojczyzna

Kto może złożyć wniosek ?

 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Biblioteki publiczne
 • Domy kultury
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Odbiorcami projektu muszą być mieszkańcy gmin liczących do 100.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty z zakresu:

 • Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
 • Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych.
 • Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
 • Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dotację można przeznaczyć na:

 • zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 • zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto z przeznaczeniem na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
 • pokrycie kosztu usługi księgowej nieprzekraczającej 500 zł brutto;
 • koszt tablicy informacyjnej.

Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.

Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.

Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.

Koszty niekwalifikowalne:

 • bieżąca działalność Grantobiorcy (np. opłaty za media);
 • wynagrodzenia dla koordynatorów Projektu;
 • organizacja  zajęć, warsztatów, kursów;
 • organizacja konkursów, festiwali, koncertów;
 • wycieczki, nagrody;
 • wyjazdy, turnusy, kolonie, itp.

Termin składania wniosków: 1 lipca 2021

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/