Inne

III miejsce świętochłowickich uczniów w konkursie „Silesia Incognita”

Miłosz Grzondziel i Bartłomiej Grzywocz (pod opieką Katarzyny Jendrusiewicz) z Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach zajęli III miejsce w konkursie wiedzy o regionie „Silesia Incognita 2020”!

W piątek w Tyskiej Galerii Sportu spotkały się najlepsze dwuosobowe drużyny, wyłonione w eliminacjach 26 marca 2020 roku (eliminacje polegały na przygotowaniu prezentacji poświęconej wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska). Do ścisłego finału zakwalifikowało się 7 drużyn z 7 szkół z 6 miejscowości: 14 uczniów przygotowanych przez 7 nauczycieli, z czego 1 nauczyciel przygotował więcej niż jedną drużynę.

W zmaganiach finałowych, które dostarczyły sporo emocji, młodzi znawcy Śląska walczyli o nagrodę główną, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. A to możliwe dzięki  patronowi honorowemu konkursu, Łukasz Kohut, posłowi do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Oto najlepsi z najlepszych:

– I miejsce: Bartłomiej Kielar i Daniel Świerczyński (nauczyciel: Nikoletta Krasodomska) z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im C K Norwida w Miasto Tychy,

– II miejsce: Wojciech Biolik i Lena Jędrasik (nauczyciel: Tomasz Świdergał) ze Szkoła Podstawowa Nr 27 w Katowicach,

– III miejsce: Miłosz Grzondziel i Bartłomiej Grzywocz (nauczyciel: Katarzyna Jendrusiewicz) z Salezjański Zespół Szkół Publicznych “Don Bosko”,

– IV miejsce: Stefania Podleśny i Weronika Podleśny (nauczyciel: Franciszek Podleśny) z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku,

– V miejsce: Julia Cieślikowska i Alicja Huć (nauczyciel: Tomasz Świdergał) ze Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych,

– VI miejsce: Julian Borysławski i Jakub Karweta (nauczyciel: Artur Glombik) z III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu,

– VII miejsce: Mateusz Gazdowicz i Mikołaj Rojek (nauczyciel: Agnieszka Jarnutowska i Najib Sherzai) ze Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwice.

To już czwarta edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie, do uczestnictwa w którym zaproszeni zostali uczniowie starszych klas szkół podstawowych (V–VIII) z województwa śląskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Śląska, wzbudzanie zainteresowania młodzieży dziejami i kulturą własnego regionu, a także zachęcanie do dalszych samodzielnych poszukiwań oraz przedstawianie nowoczesnych metod prezentowania dziedzictwa regionalnego i podnoszenie umiejętności uczniów związanych z wykorzystaniem nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji. Organizatorem konkursu było Muzeum Miejskie w Tychach i Szkoła Podstawowa nr 37 z oddziałami dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Patronat merytoryczny objął Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”.