Inne

Debata z udziałem Prezydenta Świętochłowic na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Już dziś rusza trzydniowe Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. W jednej z debat w ramach Forum Regionów udział weźmie Prezydent Świętochłowic.

Forum Ekonomiczne

Forum Regionów od 2007 roku jest integralną częścią Forum Ekonomicznego. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. W dyskusji „Akcja Rewitalizacja, czyli jak tchnąć nowe życie w obszary zdegradowane”, która odbędzie się w środę 9. września od godz. 18.30 do godz. 19.30, udział weźmie m.in. Daniel Beger – Prezydent Świętochłowic.

Dla tych, którzy nie mogą być w Karpaczu:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/transmisje-fe2020/

Obszary zdegradowane, to obszary zamieszkane, gdzie z różnych przyczyn koncentrują się negatywne zjawiska społeczne i których funkcje przestały mieć znaczenie albo zostały zaniedbane w procesie planistycznym, politycznym lub społecznym. To między innymi tereny poprzemysłowe, powojskowe, czy stare dzielnice śródmiejskie, gdzie występuje wysokie bezrobocie, przestępczość i niski poziom edukacji. W ostatnich latach polskie samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, sprawiając że obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Takich działań potrzeba jednak znacznie więcej. Co i gdzie trzeba zrewitalizować? Jakie są korzyści z rewitalizacji obszarów zdegradowanych? Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań? Odpowiedzi na te i inne pytania, z pewnością otrzymają uczestnicy tegorocznego Forum Regionów w Karpaczu.