Biznes

Bezpłatne e-kursy na platformie PARP

Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach serdecznie zaprasza na bezpłatne e-kursy organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Najnowszy udostępniony kurs dotyczy „Zarządzania ryzykiem w MŚP”.

komunikat urząd miejski

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

W związku z powyższym została stworzona interaktywna platforma zawierająca szkolenia dla osób chcących poszerzyć wiedzę z obszaru prawa, marketingu, zarządzania, finansów oraz doskonalenia kompetencji miękkich – AKADEMIA PARP, zapewniająca nieodpłatny dostęp do wielu kursów.

Nowy e-kurs “Zarządzanie ryzykiem w MŚP” pozwoli Ci zidentyfikować ryzyka obecne w Twojej działalności, dokonasz ich analizy, a także opracujesz skuteczny proces zarządzania ryzykiem na podstawie sprawdzonych modeli i zorganizujesz linię obrony Twojej firmy. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz klikając w link.