Miasto

28 milionów złotych dla Świętochłowic na realizację ważnych projektów

Miasto Świętochłowice otrzymało 28 milionów zł bezzwrotnego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Samorządowych. Zagwarantuje to realizację najważniejszych planowanych inwestycji.

28 mln zł dla Świętochłowic

Dzięki dofinansowaniu do inwestycji zostaną zrealizowane 3 projekty drogowe, 3 projekty sportowe oraz jeden projekt kulturalno-oświatowy.

– To przełomowa chwila dla rozwoju naszego miasta – podkreśla Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic. – Wsparcie finansowe, jakie dziś otrzymaliśmy jest gigantyczne, niespotykane na dotychczasową skalę. Dzięki tym środkom zrealizujemy aż 7 dużych projektów, które w przyszłości będą generować dodatkowe przychody, a te z kolei będą przeznaczane na kolejne inwestycje.

Jakie projekty zostaną sfinansowane z pozyskanych środków?

  • Remont ul. Przemysłowej wraz z budową zjazdu z DTŚ – dofinansowanie o wartości 14 000 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości nominalnej jezdni 7m, a także budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż oświetlenie i podłączenie do sieci. Zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej pozwoli na powstanie nowych terenów inwestycyjnych (blisko 30ha) oraz ułatwi dojazd do działających firm na terenie dzielnicy Lipiny.
  • Remont ul. Łagiewnickiej – dofinansowanie o wartości 5 000 000 zł. Obecnie ulica obciążona jest ruchem lokalnym w dzielnicy Chropaczów, jak również ruchem tranzytowym. Planowana inwestycja obejmuje prace remontowe od ul. Barlickiego do granicy miasta i będą połączone z wymianą torowiska.
  • Modernizacja ul. Zielonej – dofinansowanie o wartości 3 500 000 zł. Realizacja projektu pozwoli udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy – Zgoda. Zakres prac obejmuje m.in. budowę drogi jednojezdniowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem, połączoną poprzez rondo z ul. Ceramiczną i ul. Wojska Polskiego.
  • Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 5 – dofinansowanie o wartości 800 000 zł. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę boisk o łącznej powierzchni 3000 m kw. oraz wykonanie nowej nawierzchni, budowę tzw. „piłkochwytów”, montaż wyposażenia sportowego oraz urządzeń architektury boisk.
  • Modernizacja i przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” – dofinansowanie o wartości 1 200 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie zadaszenia obiektu, modernizację nawierzchni boiska oraz wykonanie wszystkich robót towarzyszących, a także pozyskanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski.
  • Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” – dofinansowanie o wartości 2 000 000 zł. Zakres obejmuje m.in. budowę hali energooszczędnej (pasywnej) wraz z pozyskaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim.
  • Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury, budowa przedszkola i rewitalizacja terenu parkowo-rekreacyjnego przy MDK – dofinansowanie o wartości 1 500 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie kompleksowego remontu budynku MDK, modernizację źródła ciepła, budowę nowego przedszkola oraz rewitalizację terenu parku, a także pozyskanie dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń realizacyjnych, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski.

Szczegóły odnośnie każdej inwestycji w mieście zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Zapis konferencji prasowej: