Biznes

Webinarium “Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sanoku, zaprasza na bezpłatne webinarium "Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej”. Webinarium odbędzie się 26 lutego 2021 roku, od 11:00 do 11.40, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2021 roku, do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (26 lutego 2021 roku). Webinarium jest skierowane do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki, zainteresowanych wsparciem szkoleniowym oraz doradczym.

Program webinarium: omówienie działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • kto może uzyskać dofinansowanie,
  • formy wsparcia,
  • aktualne nabory wniosków,
  • proces aplikowania o dofinansowanie.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Webinarium-Wsparcie-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej