Biznes

Szkolenie ZUS

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Zasady opłacania i rozliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych”, które odbędzie się w formule online w środę, 12 stycznia 2022 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00.

zus

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

 • Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA:
 1. Podstawa prawna.
 2. Płatnicy zobowiązani do składania informacji ZUS IWA.
 3. Zasady ustalania liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.
 4. Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika.
 5. Zasady wypełniania i korygowania informacji ZUS IWA.
 6. Przechowywanie informacji ZUS IWA.
 • Zasady opłacania i rozliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych:
 1. Podstawa prawna.
 2. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 3. Za kogo jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4. Od jakiego momentu powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 5. Podstawa wymiaru i wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 6. Zasady wypełniania i korygowania druku ZUS ZSWA.

Zapisy na webinarium przyjmowane są  do 10 stycznia 2022 r., za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-skladania-i-wypelniania-informacji-o-danych-do-ustalenia-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-zus-iwa_-zasady-oplacania-i-rozliczania-skladek-na-fundusz-emerytur-pomostowych/4342554