Biznes

Szkolenie „Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaprasza na udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”, które odbędzie się 3 marca (środa), w godz. 10.00 - 12.00.

informacja Urząd Miejski

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • podstawa prawna,
  • sposoby przekazywania dokumentów do ZUS,
  • zasady prawidłowego wypełniania i korygowania formularzy zgłoszeniowych płatników składek z uwzględnieniem : zasad podawania prawidłowych danych identyfikacyjnych płatników składek, wniosków o wpis/ zmianę  przekazywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS, wniosków o zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej przekazywanych  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS, wniosków o wykreślenie wpisu o działalności gospodarczej przekazywanych  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS,
  • zasady prawidłowego wypełniania i korygowania formularzy zgłoszeniowych osób ubezpieczonych z uwzględnieniem: zasad prawidłowego podawania danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych, kodu tytułu ubezpieczenia, zgłoszenia zmiany/korekty na drukach ZUS ZUA/ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA, wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, zgłoszenia członków rodziny osób ubezpieczonych,
  • zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów rozliczeniowych  z uwzględnieniem: zasad wypełniania i korygowania raportów rozliczeniowych ZUS RCA,ZUS RPA, ZUS RZA, ZUS RSA, zasad wypełniania i korygowania deklaracji rozliczeniowej ZUA DRA, terminów przekazywania dokumentów rozliczeniowych, identyfikatorów raportów/deklaracji,
  • przechowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 1 marca, za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-prawidlowego-wypelniania-i-korygowania-dokumentow-ubezpieczeniowych/3774568