Biznes

PARP zaprasza na konferencję 6 grudnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego pt.: Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – perspektywa BKL.

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku pracy z perspektywy przyjmowanych strategii działania przez przedsiębiorców, rozwoju kompetencji i dostępu do nich, a także wpływu tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników. Wraz z nimi postaramy się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, m.in.:

Czy przedsiębiorstwa mogą stworzyć strategię odporności na kryzys?
Radykalnie nowe czy radykalnie stare formy uczenia się. Jak skutecznie podnosić kompetencje?
Jak będziemy pracować – czy stanęliśmy przez nowymi wyzwaniami czy może przed wyzwaniami, które znaliśmy dotychczas tylko w innej skali?
Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Spotkanie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: środowiska biznesowego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, mediów. Szczegóły TUTAJ.