Biznes

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Świętochłowic do 2030 roku

Przypominamy, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Świętochłowic do 2030 roku. Pierwszym krokiem, prowadzącym do opracowania nowej strategii dla naszego miasta, są konsultacje społeczne, które ze względu na pandemię przybrały formę anonimowych ankiet online dedykowanych trzem głównym grupom: mieszkańcom, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz uczniom i studentom. Kolejnym krokiem będzie analiza wszystkich przesłanych ankiet oraz publikacja wyników.

Strategia Rozwoju Świętochłowic do 2030

Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku to projekt, który ma na celu określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie należy podjąć w perspektywie 2030 roku. Dzięki niemu władze Miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Ankieta jest anonimowa, krótka, przejrzysta, nie wymaga znacznego nakładu czasu, ani umiejętności informatycznych. Najważniejsze, aby po jej wypełnieniu kliknąć przycisk „wyślij”. Zapraszamy do wypełniania ankiet:

Ankieta dotycząca kierunków rozwoju Świętochłowic

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla uczniów/studentów

Ankieta dla organizacji pozarządowych (NGO)

Ankieta dla liderów społeczności lokalnych

Każdy Wasz głos i opinia są dla Nas ważne!

Czego dotyczą ankiety?

  • oceny jakości życia w mieście,
  • stanu dróg,
  • jakości komunikacji miejskiej,
  • estetyki oraz czystości,
  • dostęp do żłobków, przedszkoli oraz szkół,
  • pomocy dla lokalnych firm,
  • problemów w sferze technicznej i infrastrukturalnej,
  • co dalej?