Biznes

Konsultacje społeczne dotyczące „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. zapraszają przedstawicieli Subregionu Centralnego na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”, które odbędzie się w formule online 12 kwietnia (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz. 11.00.

konsultacje społeczne Urząd Marszałkowski

Celem spotkania jest przedstawienie Projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwagi i wniosków znajduje się na stronie internetowej.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad Projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030.

Agenda spotkania – 12 kwietnia (poniedziałek):

  • 09:00 – 09:15 – Przywitanie – Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
  • 09:15 – 09:30 – RIS na tle Strategii Województwa i przygotowań nowego okresu programowania – Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • 09:30 – 10:00 – Przedstawienie założeń prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo -Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Prezentacja Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Monika Ptak-Kruszelnicka, Kierownik referatu RIS w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.; dr Marcin Baron – ekspert Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.
  • 10:00 – 11:00 – Dyskusja – moderator dr Joanna Rudawska, ekspert SOIPP

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków EFRR, RPO WSL

Rejestracja na spotkanie online odbywa się do dnia poprzedzającego poszczególne spotkanie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej

Rejestracja