Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków

Nazwa projektu:

Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Opis projektu:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych - zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 784 406,51 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 666 745,53 zł

Poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania.