Załadunek

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie odbyło się.

XXXI sesja Rady Miejskiej

kategoria :
Data:
28 września 2020

Czas:
17:00 - 20:00

Miejsce:
Urząd Miejski

Katowicka 54
Świętochłowice, 41-600
+ Google Map

Organizator:
Urząd Miejski w Świętochłowicach

Telefon:
32 349 18 00
Strona:
https://www.swietochlowice.pl/

Opis

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu
  z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7.09.2020 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia 17 września 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyników wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Chorzowie na okres kadencji 2020 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac restauratorskich związanych z odtworzeniem trzech okien witrażowych w wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach przy pl. Ks. Raabe 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Świętochłowice w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2020 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.
Social facebook Social instagram Social youtube Social twitter