Urząd

Zmiany w organizacji SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach informuje o zmianach w organizacji pracy oraz zaprasza od września do udziału w darmowych spotkaniach terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do Polecenia nr 27/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia oraz pracowników oraz w związku z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej – z dnia 11 sierpnia 2020 roku, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach:

1. Z dniem 12 sierpnia 2020 roku odwiesił wsparcie świadczone w formie ambulatoryjnej dla osób na co dzień niezamieszkujących w placówce.
2. Poradnictwo i konsultacje wykonywane są przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej.
3. Wchodząca na teren Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach osoba z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w dozowniku łokciowym zawieszonym na ścianie oraz obowiązuje ją noszenie maseczki ochronnej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach zaprasza od września 2020 r. na:

– grupę wsparcia osób doznających przemocy – grupa ma charakter otwarty i każdy dotknięty tym problemem może przyjść)

– grupę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz młodzieży

– grupę terapeutyczną dla rodziców (trening umiejętności wychowawczych, 10 spotkań, grupa zamknięta).

Wszystkie spotkania są darmowe.