Urząd

Złóż wniosek o ustalenie prawa do zasiłku oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski będzie można składać od 3 sierpnia br. (poniedziałek).

ośrodek pomocy społecznej

Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki od godz. 7.15 do godz. 16.45 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.15 do godz. 14.45, poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego i umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami, do urny znajdującej się przy wejściu do budynku OPS (róg ul. 1-go maja i ul. Bytomskiej). Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków OPS przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 oraz ul. Wallisa 4. Formularze można wcześniej pobrać na stronie www.ops-sw.pl.

Wnioski można również przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice) lub elektronicznie poprzez platformy: E-PUAP lub EMPATIĘ. Wszelkie informacje dotyczące wniosków można uzyskać u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, dostępnych pod nr tel. 32 346 22 81 (83,84,86,87,99).