Inne

Zgłoś się do Programu Kompleksowej Rehabilitacji

Jeśli z powodu wypadku, bądź pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a nadal chcesz być aktywny zawodowo – zgłoś się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i weź udział w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Udział w projekcie to także wyjątkowa szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy. Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:
– moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
– moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
– moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje zespół specjalistów podczas pierwszego spotkania. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika. Z kolei proponowane szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy  zgłosić się pod nr tel. 22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl. Więcej informacji na temat udziału w projekcie znajdziesz na stronie PFRON