Inne

ZEW beneficjentem Rządowego programu “Aktywna Tablica”

Zespół Edukacji Wspomagającej został zakwalifikowany do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2021.

Dzięki temu szkoła wzbogaciła się o dwa duże, bo aż 75 calowe monitory interaktywne na mobilnych podstawach. Kwota wsparcia finansowego wyniosła 17 500 zł, przy czym z rządowego programu szkoła otrzymała 14 000 zł, resztę dopłacił organ prowadzący- gmina Świętochłowice.

Są to już kolejne monitory interaktywne, które szkoła może zaoferować uczniom w procesie dydaktycznym. Na dzień dzisiejszy posiada ich dziesięć, w tym pięć o przekątnej 75 cali i cztery 65-calowe. Jest to zadowalająca ilość tych nowoczesnych urządzeń, biorąc pod uwagę ilość pracowni w szkole. Pozostałe monitory zostały pozyskane z projektów unijnych, oszczędności czy środków pochodzących z rezerw oświatowych.

Dynamiczny rozwój szkoły w obszarze IT jest priorytetem dla nauczycieli, którzy kształcą młodzież w dobie powszechnej cyfryzacji, czyniąc szkołę miejscem, gdzie kompetencje cyfrowe młodzież może nabywać, wykorzystując w praktyce nowoczesne technologie.