Inne

Zasłużony dla Miasta Świętochłowice – trwa nabór kandydatów do nagrody

Przypominamy, że tylko do końca miesiąca trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”, która jest wyrazem uznania za działalność na rzecz Miasta. Nadawana jest osobom, przedsiębiorcom, a także organizacjom pozarządowym szczególnie zasłużonym dla Świętochłowic - dla rozwoju miasta, popularyzacji wiedzy o nim i jego historii - których działalność w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, ochrony zdrowia wyróżnia Świętochłowice oraz przyczynia się do wzrostu promocji Miasta.

Urząd Miejski

Upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są Prezydent Miasta Świętochłowice, Radni Rady Miejskiej w Świętochłowicach, organizacje pozarządowe działające na terenie Świętochłowic oraz przedsiębiorcy mający siedzibę w Świętochłowicach.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyjmuje wnioski o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 czerwca. Ocenie podlegają dokonania kandydatów w roku, za który przyznawana jest Nagroda. W trwającej edycji oceniane są działania podjęte w roku 2021.

Wnioski o przyznanie Nagrody winny zawierać:

  • pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
  • dokładny adres siedziby lub zamieszkania;
  • opis dokonań kandydata w roku podlegającym ocenie;
  • krótką charakterystykę dokonań za lata poprzednie;
  • podpis wnioskodawcy;
  • zgodę kandydata na zgłoszenie do Nagrody;
  • zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych lub danych o przedsiębiorstwie, w przypadku otrzymania Nagrody.

Wypełniony wniosek należy złożyć do końca czerwca elektronicznie na adres email: rzecznik@swietochlowice.pl bądź w wersji papierowej na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, którą powołuje Prezydent Miasta Świętochłowice.

Po raz ostatni w Świętochłowicach nagrodę przyznano za zasługi poczynione w roku 2018. Poniżej lista nagrodzonych.

 

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2018:

1. Helmut Książek
2. Ewa i Andrzej Mieszkowscy
3. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji “Pro Fortalicium”
4. KENPOL Eugeniusz Krzywda
5. Joanna Roczniok
6. Radio FEST

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”  w roku 2017:

1. Radio Piekary
2. Baterpol SA
3. KOZBUD GROUP Sp. z o. o.
4. Marian Piegza

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2016:

1. Jarosław Bełdowski
2. Ekoinstal
3. WOPR Świętochłowice
4. Dziennik Zachodni

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2015:

1. Marcin Kindla
2. Paweł Waloszek
3. Arcelor Mittal
4. Delta Trans
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2014:

1. Grzegorz Stachak
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. SOR – DREW
4. Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice
5. Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” w roku 2013:

1. Gerda Król
2. Herta Antończyk
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
4. Akademia Piłkarska „Tygryski”