Urząd

Wyprawka szkolna dla uczniów z potrzebami kształcenia specjalnego

Jesteś uczniem lub opiekunem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole branżowej, liceum, technikum lub szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? Masz możliwość skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

komunikat urząd miejski

Szczegóły dotyczące rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” realizowanego w Świętochłowicach znajdziesz w dokumencie do pobrania.