Biznes

Wszystko o PPK – weź udział w szkoleniu online

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza na szkolenie online w formie webinarium - „Wszystko co trzeba wiedzieć o PPK - szkolenie dla świętochłowickich przedsiębiorców”. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Rosińska - regionalny ekspert od Pracowniczych Planów Kapitałowych.

komunikat urząd miejski

Webinarium odbędzie się 30 października (piątek) od godz. 9.00 do godz. 11.00. W trakcie trwania szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: schemat programu, schemat wpłat, harmonogram, dopłaty ze strony Państwa, wdrożenie PPK w podmiocie zatrudniającym, zliczanie 3-miesiecznego okresu zatrudnienia, osoba zatrudniona – korzyści programu, instytucja finansowa.

Aby wziąć udział w webinarium należy wysłać e-mail zgłoszeniowy na adres: biznes@swietochlowice.pl

W odpowiedzi zwrotnej każdy zainteresowany udziałem otrzyma link z zaproszeniem na szkolenie. W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt telefoniczny – nr tel. 32-349-871.

Webinarium poprowadzi Katarzyna Rosińska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku dziennikarstwa, która doświadczenie zawodowe zdobywała podczas długoletniej kariery  w sektorze finansowym. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą oraz prowadzeniu szkoleń produktowych oraz miękkich  jak również w pracy z klientem.

Przypominamy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian w ustawie, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo:

– od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

– od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (Pracodawca powinien zapisać pracowników do PPK do 10.11.2020 r.)

– od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., (Pracodawca powinien zapisać pracowników do PPK do 10.11.2020 r.)

– od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty (pracodawca powinien zapisać pracownika do PPK do 10.05.2021 r.) oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają (pracodawca powinien zapisać pracownika do PPK do 10.04.2021 r.)