Miasto

Wręczenie nauczycielom aktów mianowania

Prezydent wręczył dziś (29 września 2020 r.) akty mianowania nauczycielom świętochłowickich szkół i przedszkoli.

Aby zostać nauczycielem mianowanym należy jako nauczyciel kontraktowy przepracować co najmniej dwa lata. Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły lub przedszkola, w której jest zatrudniony. Procedura uzyskania awansu ma dwa etapy. Po złożeniu wniosku nauczyciel odbywa staż, za który zostaje wystawiona mu ocena. Drugi etap to złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę, który powołuje komisję, której celem jest sprawdzenie czy nauczyciel spełnia wymagania, aby otrzymać awans. Jeżeli komisja orzeknie, że awans jest należny, to nauczyciel zostaje tytułowany nauczycielem mianowanym.

Na nauczycieli mianowanych awansowani zostali:

  • Martyna Polczyk – Szkoła Podstawowa nr 19,
  • Agnieszka Latkowska – Przedszkole Miejskie nr 2,
  • ks. Grzegorz Szołucha – Szkoła Podstawowa nr 4,
  • Natalia Gabor – Przedszkole Miejskie nr 4,
  • Katarzyna Kozieł – Przedszkole Miejskie nr 1,
  • Paweł Jarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1.

Serdecznie gratulujemy!