Urząd

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego do 30 kwietnia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przypomina, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca  2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

  • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

 

Dodatek osłonowy wynosi za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.:

  • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Bytomskiej 8 w poniedziałek w godzinach od 715 do 1645, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 715  do 1445