Biznes

Webinar “ABC działalności gospodarczej”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaprasza do udziału w szkoleniu „ABC działalności gospodarczej”, które odbędzie się online we wtorek 24 listopada 2020 r. od 10:00 do 12:00.

zus

Webinarium poprowadzi ekspert ZUS. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 listopada na adres chorzow_wydarzenia@zus.pl. Zaproszenie z linkiem do udziału w webinarium zostanie przesyłane na wskazany adres e-mail. Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe na półgodziny przed spotkaniem) wystarczy kliknąć w przycisk Join meeting (dołącz do spotkania). Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

Zakres szkolenia:

  • Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń
  • Rozliczanie i opłacanie składek (terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek, wysokość składek na ubezpieczenia, „ulga na start”, „preferencyjne składki”, „mały ZUS”, konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie, forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek, zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące – kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
  • Program Płatnik (IPP) – zasady działania, funkcjonalności, korzyści,
  • Podstawowe informacje o ulgach