Miasto

Wakacyjny Patrol – Narkotyki Złudne Szczęście

To już prawie półmetek działań prowadzonych na terenie Świętochłowic w ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej – „Wakacyjny Patrol – Narkotyki Złudne Szczęście”. Celem programu jest kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców, poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających ze stosowania używek.

Podczas spontanicznych spotkań z młodzieżą na terenie miasta, liderzy programu rozmawiają o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Zachęcają również do korzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozdając m.in. wejściówki na basen. Dodatkowo na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej, zamieszczane są artykuły i ciekawostki związane z tematem uzależnień od środków psychoaktywnych.

Realizatorami i Partnerami Programu są: Centrum Integracji Społecznej, Urząd Miasta Świętochłowice, Komenda Miejska Policji, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Przystań”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach oraz stowarzyszenia i inne podmioty działające w zakresie profilaktyki uzależnień.

Więcej szczegółów dotyczących programu znajdziecie na stronie internetowej CIS