Urząd

Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego

Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej informuje, że do dnia 2 listopada br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego.

komunikat urząd miejski

Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej informuje, że do dnia 2 listopada br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Mamy już 10 lat – Publikacje przybliżające i promujące dziesięcioletnią działalność naszego UTW na terenie miasta, regionu i kraju w ramach funkcjonowania na forum Ogólnopolskiej Federacji UTW” realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach.
Więcej informacji o ofercie – TUTAJ