Promowane

Uwaga! Nowy termin remontu wiaduktu nad ul. Wojska Polskiego

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, jako inwestor zadania, kontynuuje remont wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Jednak z powodu napotkanych trudności niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania, przedsiębiorstwo rezygnuje z wcześniej podanych terminów dalszych robót, wprowadzając jeden nowy termin czasowej organizacji ruchu.

  • od 8 grudnia (piątek) od godz. 24.00 do 11 grudnia (poniedziałek) do godz. 4.00.

Wprowadzone tym samym zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Realizacja zadania wiązać się będzie z całkowitym zamknięciem przejścia oraz przejazdu pod remontowanym wiaduktem w godzinach nocnych w wyznaczonych terminach.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną trasy objazdowe oraz trasa dla pieszych:

  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów do 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska, Dworcowa, Katowicka;
  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów powyżej 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska i DTŚ;
  • objazd w kierunku ul. Wojska Polskiego/Rudy Śląskiej dla wszystkich pojazdów poprowadzony zostanie ulicami: Katowicka, Szkolna, Kubiny, Bytomska, 1 Maja i Metalowców.
  • dojście do ul. Wojska Polskiego i ul. Katowickiej dla pieszych odbywać się będzie z wykorzystaniem przejścia podziemnego pomiędzy ul. Hajduki a ul. Tunelową.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu będzie miało charakter weekendowy.