Miasto

Ustawa o języku śląskim – radni za apelem do Prezydenta RP

Podczas poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera, radni przyjęli apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o języku śląskim.

Apel przygotowany wcześniej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów odczytał na mównicy Prezydent Miasta Daniel Beger. Następnie wersję śląską apelu przedstawił radny Marcin Sznapka. Podczas sesji obecni byli uczniowie SP17 w strojach śląskich, które podkreśliły uroczysty charakter wydarzenia i nawiązały do tradycji regionu.

Apel przyjęto większością głosów – 20 radnych opowiedziało się za, 1 osoba była przeciw.

Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach za obecność i uświetnienie tego ważnego dla naszej lokalnej społeczności punktu porządku obrad – dodał Prezydent Daniel Beger.

Teraz pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach trafi do Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Treść apelu do Prezydenta RP o podpisanie ustawy o języku śląskim wybrzmiała także w innych śląskich miastach.

Pełna treść apelu poniżej: