Urząd

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Prezydent Miasta Świętochłowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej i nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych do gminnej ewidencji.

Prezydent Miasta Świętochłowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej i nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych do gminnej ewidencji.

Informujemy, że na potrzeby badania realizowanego przez Urząd Statystyczny, Miasto Swiętochłowice jest zobowiązane do przekazania danych do GUS w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych. W związku z tym, Prezydent Miasta Świętochłowice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które korzystają z takiego rozwiązania o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanych zbiorników bezodpływowych do gminnej ewidencji.

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Zgłoszenia te obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz pojemność zbiornika bezodpływowego.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój 304) oraz do pobrania poniżej. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice (osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres ego@swietochlowice.pl) w terminie do 22.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania: